Uniwersum " ŻYJKA ".

Nazywali go Żyjek.Urodził się i po prostu żył..Nie był biały i nie był czarny ,był szary,szary jak dom w którym mieszkał ,jak ulica na której dom ten stał ,jego życie było szare.Wiele razy odkąd zaczął myśleć starał się dociec dlaczego właśnie tak jest,brak mu było jednak jednoznacznej odpowiedzi.Był jedynakiem,jednostką zdeterminowaną przez społeczeństwo,które od początku jego życia starało się ukształtować go na własną modłę.Nie wiedział czy jest plasteliną,lecz jednego był pewny nie był granitem...Starał się przez całe życie starał się jak wielu przed nim i miliony po nim..... MYŚLI Żyjkowe : NIC SIĘ NIE ZMIENI JUTRO ,BO JAKBY MIAŁO SIĘ ZMIENIĆ ,TO ZMIENIŁOBY SIĘ JUŻ DZIŚ.. PRAWDA ZABIJA OD RAZU , KŁAMSTWO POWOLI..FINAŁ I TAK JEST TEN SAM... BYĆ DOROSŁYM TO UMIEĆ REZYGNOWAĆ... UPADEK JEST WTEDY UPADKIEM WTEDY KIEDY SIĘ GO ZAKŁADA.... LUDZIE SIĘ "ZUŻYWAJĄ"ALE JAKIE TO MA ZNACZENIE PRZECIEŻ I TAK WSZYSCY UMRZEMY.. TRZEBA IŚĆ BEZ WZGLĘDU JAK BĘDZIE DROGA.. MĘŻCZYŹNI NISZCZĄ BEZ POTRZEBY KOBIETY Z POTRZEBY... Żyjek.Born, called him up and just lived .. He was not white and not black, he was gray, gray as the house where he lived, as the street where the house stood, his life was gray.Many times since I began to think he tried to figure out why this is so, however, he lacked a clear answer.He was an only child, the unit determined by a society that from the beginning of his life tried to shape it to their own fashion.He did not know whether it is clay, but one was sure he was not granite ... He tried to lifelong tried like many before him and after him millions .....

Żyjek

Opublikowane: 2 lat(a) temu

Komentarze

Zaloguj się, aby dodawać komentarze